.. dovezeme, postavíme, pronajmeme ..

.
Naše firma se zabývá  kompletním servisem v oblasti dodávek lešení fasádního
i prostorového, včetně  atypických  montáží  v průmyslu. Pracujeme se systémy
BOSTA a RUX/MJ  v  šířkách  65  resp. 70cm a 100cm.  Velký  důraz  je  kladen
kromě rychlosti a  hospodárnosti   i   na   bezpečnost -montáž   lešení provádějí
výhradně  zaškolení  pracovníci,  kteří mají průkaz lešenáře, zdravotní prohlídku
a školení pro práce ve výškách.
 .
 .
.
.
ots Znak
.
.
.