Ceny

 Cenová nabídka lešenářských prací

 
Stavební prvky
 
m.d.
d.p.
1
Lešení BOSTA-70
60,00 Kč
1,00 Kč
2
Lešení BOSTA-100
70,00 Kč
1,20 Kč
3
Rozšiřovací konzole 35 cm
bm
50,00 Kč
1,30 Kč
4
Rozšiřovací konzole 70 cm
bm
80,00 Kč
1,50 Kč
5
Rozšiřovací konzole 100 cm
bm
100,00 Kč
1,70 Kč
6
Přemostění (příhradový nosník)
bm
80,00 Kč
2,00 Kč
7
Ochranná stříška 1,5m
bm
100,00 Kč
2,00 Kč
8
Podchozí rám (šířka 100cm)
ks
40,00 Kč
5,00 Kč
9
Podchozí rám (šířka 150cm)
ks
50,00 Kč
7,00 Kč
10
Síť
10,00 Kč
0,35 Kč
11
Plachta
20,00 Kč
 

m.d. – montáž demontáž                                                                     Ceny bez DPH
d.p. – denní pronájem

Ceny jsou kalkulovány bez dopravy:         -7,-Kč/m²  Děčín,Ústín.L.
.                                                                -10,Kč/m²  Teplice

Standadtní platební podmínky:                  montáž demontáž při postavení,
,                                                                 dále měsíční účtování za nájem
,                                                                 nebo při skončení pronájmu

O převzetí/předání lešení bude vyhotoven odpovídající zápis.

Odborné prohlídky konstrukce lešení provádíme v pravidelných intervalech (1 měsíc u lešení nepohyblivých, 14 dní u lešení pojízdných), běžnou denní vizuální prohlídku provádí pronajímatel prostřednictvím určeného zaměstnance.

Nájem se počítá od předání/převzetí (předávací protokol). V případě, že by bylo ve skutečnosti proti harmonogramu postaveno menší množství lešení (část lešení se například může dostavovat), budeme samozřejmě fakturovat jen to, co je v pronájmu.

Plochou lešení se rozumí pracovní pohledová plocha (2m nad horním patrem lešení, přesahy přes nároží).

Při případné realizaci bychom požadovali pouze přípoj 220V pro el. ruční nářadí a vrátek (finanční náhrada za používání energií a ZS není součástí cenové nabídky).

Firma je pojištěna v tomto rozsahu :

.                                        -pojištění odpovědnosti za škodu -20 000 000,-Kč.