BOZP

V současné době jsou na zaměstnavatele kladeny poměrně vysoké nároky na zajištění bezpečnosti práce a na vedení příslušné dokumentace dle platné právní úpravy. Další povinnosti k zajištění podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci vyplývají pro zadavatele stavby při přípravě a realizaci stavby. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt mohou pak udělit pokuty.

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP a požární ochrany při výstavbě, zateplování objektů a provádění udržovacích prací.

.

Uvedené služby jsou poskytovány

 • Koordinátorem BOZP při práci na staveništi
 • Soudním znalcem z oboru BOZP
 • Osobou odborně způsobilou v oboru Požární ochrana

Činnost přednášková, školící,  konzultační kontrolní a dozorová.

 • Kontakty:
  Jan BučinaSoudní znalec z oboru BOZP
  razitko.
  Na Pěšině 268
  405 05 Děčín IX
  412 530 910
  606 268 722.
  .
  .
  jan.bucina@seznam.cz
  ing.Petr Kapoun

  Koordinátor BOZP při práci na staveništi

  Osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrana

  Folknáře 84
  405 02 Děčín 28
  602 418 311      kapoun@ots.cz
  .